ZAJĘCIA

Zajęcia sportowe

Nie istnieje gotowa recepta na zapewnienie dziecku łatwego startu w dorosłe życie. Istnieje natomiast recepta, jak zapewnić dziecku prawidłowy i harmonijny rozwój – odbywa się to m. in. poprzez rozwój sprawności ruchowej. Ćwiczenie umiejętności ruchowych od najmłodszych lat, powtarzanie ćwiczeń, rozwijanie równowagi i koordynacji ma ogromne przełożenie na rozwój poznawczy dziecka. W przedszkolu Fair Play zachęcamy do rozwoju ruchowego, dzięki czemu dziecko nie tylko opanowuje zdolności koordynacyjne, rozwija pamięć mięśniową czy ćwiczy wytrzymałość, ale również buduje pewność siebie, uczy się stawiać czoła wyzwaniom, czerpie radość i wzmacnia swoje zdrowie fizyczne. W przedszkolu Fair Play wszystkie zajęcia sportowe odbywają się w formie zabawy i pod hasłem „fair-play”.

Piłka nożna

Zajęcia piłkarskie w przedszkolu FAIR PLAY prowadzone są przez doświadczoną firmę AKADEMIA SPORTU.

Akademia Sportu została założona przez Pawła Kuska i Łukasza Surmę. Najważniejszym bodźcem do utworzenia grup piłkarskich była pasja sportowa oraz chęć przekazania młodzieży wszystkich zebranych pozytywnych doświadczeń sportowych. Motto Akademii Sportu, które brzmi – „Wychowanie przez sport”, towarzyszy młodym piłkarzom na wszystkich zajęciach i rozgrywkach piłkarskich.

Program piłkarski wykorzystywany na zajęciach, został starannie przygotowany i dopasowany dla wychowanków przedszkola FAIR PLAY.

Skrócony program z zakresu piłki nożnej:
 • Program sportowy (piłka nożna)
  1. Zajęcia koordynacyjne
  2. Elementy szybkości
  3. Elementy gibkości
  4. Elementy korekcji wad postawy
  5. Sprawność ogólna
  6. Podstawy techniki prowadzenia piłki
  7. Podstawy techniki uderzenia piłki
  8. Podstawy techniki przyjęcia piłki
  9. Podstawy techniki gry bramkarza
  10. Mini gry i zabawy mające na celu kształtowanie charakteru oraz współzawodnictwa sportowego w duchu FAIR PLAY
  11. Przepisy gry w piłkę nożną.
 • Program edukacyjny
  1. Wychowanie przez sport
  2. Sport to zdrowie
  3. Połączenie sportu z obowiązkami życia codziennego
  4. Higiena osobista
  5. Kultura osobista na zajęciach oraz w życiu codziennym

Judo

Metoda nauki Judo dla dzieci w wieku 3 – 5 lat przygotowany przez wieloletniego, doświadczonego trenera Judo specjalnie dla przedszkola FAIR PLAY.

Skrócony program z zakresu Judo:
 • Umiejętności
  1. Spostrzegawczość, koncentracja, wytrwałość
  2. Zwinność, gibkość
  3. Ogólna orientacja przestrzenna
  4. Koordynacja, siła mięści postularnych
  5. Przewroty, bezpieczne upadki
  6. Ukłony, przywitanie
  7. Podstawowe rzuty
  8. Podstawowe chwyty
 • Formy
  1. Zabawowa
  2. Zadania ruchowe ze współzawodnictwem i współdziałaniem
  3. Sportowe współzawodnictwo poprzez „mini walki” i inne zabawy, w których występuje współzawodnictwo

Tenis

Metoda nauki tenisa oparta jest na Programie Kids Tenis przeznaczonym dla dzieci w wieku 3 – 5 lat.

Skrócony program z zakresu Tenisu:
 • Umiejętności
  1. Opanowanie kroczków, sposobów poruszania się w tenisie
  2. Skoki, przeskoki, równowaga, umiejętność przenoszenia ciężaru ciał
  3. Kształtowanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, czucie mięśniowe
  4. Zwinność, gibkość
  5. Wytrzymałość
  6. Rzuty piłeczki w rożnych ustawieniach
  7. Opanowanie ruchów uderzeniowych z zachowaniem obszernej amplitudy ruchu
 • Formy
  1. Zabawowa
  2. Zadania ruchowe ze współzawodnictwem
  3. “Mini tenis” – program nauczania podstawowego z zastosowaniem odpowiedniego sprzętu tenisowego, stosownego do wieku dzieci

Taniec

Wiek przedszkolny to najważniejszy okres w rozwoju ruchowym dziecka. Taniec prowadzony przy akompaniamencie muzyki sprzyja rozwojowi wszechstronnej sprawności fizycznej. Taniec i ruch pozwala dzieciom “energicznym” na rozładowanie emocji, a tym bardziej “zamkniętym” na pokonanie swoich lęków, nieśmiałości, pozbycie się zahamowań psychicznych, niezręczności fizycznej oraz napięć ciała. Ponadto taniec rozwija pamięć, myślenie dziecka, spostrzegawczość, uwagę, orientację, wyobraźnię i inteligencję twórczą.

Korekcyjna Gimnastyka Ogólnorozwojowa

Zajęcia prowadzone metodą opowieści ruchowych z wykorzystaniem gier i zabaw oraz przyborów.

Naszym najważniejszym zadaniem jest to, aby każde dziecko było zadowolone z wykonanego ćwiczenia i chętnie go powtarzało. W zabawie kształtujemy prawidłowe nawyki ruchowe i stymulujemy rozwój prawidłowej postawy. Przeciwdziałamy najczęstszym wadom rozwojowym postawy: płaskostopiu, koślawości kolan i skrzywieniom kręgosłupa.

Zajęcia dodatkowe

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą zajęć dodatkowych w ramach czesnego: (tygodniowe i miesięczne plany zajęć znajdują się na tablicy informacyjnej przedszkola)

 • Język angielski prowadzony przez lektora lub native speaker’a (codziennie)
  Zajęcia z języka angielskiego są prowadzone z wykorzystaniem najnowszych metod i technik nauczania, które uwzględniają naturalną ciekawość i predyspozycje małych dzieci. Czynności na zajęciach są związane z muzyką, obrazem, słowem i ruchem (m.in. gry, zabawy, bajeczki, piosenki, TPR – metoda reagowania ciałem czy prace plastyczne). Produkcja językowa w znacznym stopniu jest połączona z czynnościami motorycznymi, co sprzyja zapamiętywaniu języka. Nauczyciel używa na zajęciach języka angielskiego w możliwie największym stopniu. Tematy i materiały są związane z otaczającą dzieci rzeczywistością i dostosowane do poziomu rozwoju ich psychiki. Treści nauczania są uporządkowane w obrębie bloków tematycznych, gdyż dzieci szybciej kojarzą słowa, funkcje i struktury z określonym tematem. Nadrzędnym celem zajęć z języka angielskiego jest umożliwienie dzieciom nawiązania prostej komunikacji werbalnej w tym języku, z równoczesnym respektowaniem ich prawa do ‘okresu zachowania ciszy’. Na zajęciach wspierany jest też ogólny rozwój dziecka (pobudzenie do myślenia, działania, pracy w grupie, a także rozwój świadomości kulturowej).
 • Rytmika przy muzyce na żywo (raz w tygodniu)
 • Zajęcia logopedyczne (raz w tygodniu)
 • Kółko przyrodniczo-plastyczne (raz w tygodniu)
 • Warsztaty muzyczne (raz w tygodniu)
 • Kącik małego czytelnika (raz w tygodniu)
 • Warsztaty bezpiecznie przez życie

W ramach czesnego Rodzicom proponowane są bezpłatne konsultacje z psychologiem przedszkolnym.

Zajęcia dodatkowo płatne oferowane przez przedszkole:

 • Ceramika
 • Warsztaty Robotyki
 • Warsztaty Mali Odkrywcy (eksperymenty fizyczne, chemiczne, biologiczne)

Żłobek i Przedszkole ul. Grójecka 208 Warszawa (Włochy, Ochota)
Tel.: 789372156
www.przedszkolefairplay-grojecka.pl