OFERTA

Godziny otwarcia

Przedszkole i żłobek są czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 7:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt i  dni ustawowo wolnych od pracy. W wigilię, sylwestra oraz tzw. długie weekendy przedszkole i żłobek są czynne do godziny 14:00 pod warunkiem zgłoszenia obecności minimum 10 dzieci.

Przedszkole jest czynne na godziny w soboty i niedziele od godziny 9:00 do 18:00, pod warunkiem zebrania grupy minimum 5 dzieci. Cena pobytu dziecka w weekend wynosi 12 zł za godzinę. Prosimy o  wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18:00, płatność za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 25zł.

Program merytoryczny

Program dydaktyczno-wychowawczy obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program ten, wzbogacony o cenne uwagi, pomysły oraz koncepcje naszych specjalistów zapewni wyśmienite przygotowanie przedszkolaków do edukacji szkolnej. Starannie przygotowany przez nauczycieli i zaakceptowany przez Dyrektora ds. merytorycznych pozwoli naszym pociechom cieszyć się wiedzą z różnych dyscyplin.

Edukacja ogólna

Obejmuje między innymi zasady komunikacji, poszerzania zasobu słownictwa – od opanowania znajomości alfabetu do płynnego czytania i pisania oraz zrozumienia tekstu, poprawnego i swobodnego wypowiadania się, naukę korzystania ze słowników.

Edukacja językowa – j. angielski

Bazuje na metodzie nauki języka obcego poprzez naukę piosenek i prostych wierszyków w języku obcym, na naturalnym wprowadzaniu prostych zwrotów, fraz, wyliczanek, które są przyswajane przez dzieci w sposób intuicyjny. Zajęcia prowadzone są przez lektora j. angielskiego, zajęcia odbywają się codziennie.

Edukacja etyczna

Zajęcia ukierunkowane są na przekazanie dzieciom zasad moralnych oraz umiejętności rozpoznawania dobra i zła. Celem zajęć jest również przekazanie dzieciom zasad udanej komunikacji i współpracy z rówieśnikami oraz nauki szacunku wobec innych osób.

Edukacja savoir-vivre

Nasze pociechy będą miały okazję uzyskać umiejętności właściwego zachowania w rozmaitych sytuacjach, zarówno na płaszczyźnie werbalnej jak i gestykularnej.

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych w ramach czesnego: język angielski, rytmika, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, kółko przyrodnicze, warsztaty “bezpiecznie przez życie”,  zajęcia z savoir-vivre, muzykoterapia i inne.

W ciągu roku dzieci uczestniczą także w wielu dodatkowych atrakcjach takich jak teatrzyki
i przedstawienia przedszkolne, jazda na kucykach, nauka ogrodnictwa, wycieczki edukacyjne, przygotowanie występów okolicznościowych z okazji Dnia Matki, Świąt, itp.

Leżakowanie

W godzinach poobiednich w grupach prowadzone są zajęcia relaksująco – wyciszające, a najmłodsze dzieci maja możliwość skorzystania ze snu lub leżakowania. Leżakowanie nie jest obowiązkowe.

Kadra pedagogiczna

Grono naszej kadry pedagogicznej jest starannie dobrane. Jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli niepublicznych, które daje zatrudnionym nauczycielom możliwość awansu zawodowego zgodnie z “Kartą nauczyciela”. Dzięki temu nasi wychowawcy uczestniczą w licznych szkoleniach obowiązkowych i dodatkowych, zdają egzaminy przed Kuratorem ds. Oświaty i biorą udział w procesie ustawicznego dokształcania w zakresie edukacji przedszkolnej. Każda z osób zatrudnionych w przedszkolu posiada wykształcenie kierunkowe (wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne), a w żłobku wykształcenie pedagogiczne lub położnicze.

Grupy

Prowadzimy grupy przedszkolne dla dzieci od 2,5 do 5 lat (podział na grupy w zależności od wieku i ilości zgłoszonych dzieci) oraz grupy żłobkowe dla dzieci w wieku od 8-miesięcy do 2,5 lat. Każda grupa przedszkolna prowadzona jest przez nauczyciela wychowawcę oraz 2 nauczycieli wspomagających. W grupach żłobkowych zatrudnieni są wychowawcy o wykształceniu pedagogicznym i położniczym (najmłodsza grupa żłobkowa liczy 16 dzieci – 4 wychowawców / opiekunów). Grupy przedszkolne i żłobkowe wspomagane są również przez pracowników obsługi (pomoc przy posiłkach, myciu, korzystaniu z toalety).

Edukacja matematyczna

Skupia się na nauce cyfr oraz liczb, nauce samodzielnego liczenia, rozwiązywania podstawowych zadań matematycznych typu dodawanie i odejmowanie, zyskiwania orientacji przestrzenno – geometrycznej oraz umiejętności zapisu cyfr.

Edukacja przyrodniczo-fizyczna

Uwzględnia zapoznanie dzieci z przyrodą i zjawiskami fizycznymi, pokazanie różnorodności przyrody i podstawowych zjawisk w niej zachodzących. Wprowadzanie prostych eksperymentów sprawi, że nasze pociechy na pewną nie będą się nudzić.

Edukacja sportowa

Nasze przedszkole kładzie szczególny nacisk na tą formę edukacji. Naszym celem jest zaszczepienie u młodych adeptów sportu zamiłowania do ruchu i rekreacji fizycznej. Edukacja sportowa jest priorytetem w zdrowym wychowaniu młodego człowieka. Zajęcia sportowe odbywają się w odpowiednich grupach wiekowych. Prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, którzy cieszą się renomą i sukcesami zdobytymi w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie zajęcia (piłka, judo, tenis, taniec) odbywają się w formie zabawy i trwają ok. 30 minut. Zajęcia sportowe są ujęte w czesnym.

Spotkania ze specjalistami

Czuwa nad prawidłowym rozwojem umiejętności mowy naszych pociech. Przedszkole organizuje regularne zajęcia z logopedą dla wszystkich dzieci (zajęcia raz w tygodniu w grupach) oraz bezpłatne konsultacje dla Rodziców.
Dzięki współpracy z wykwalifikowanym psychologiem dziecięcym jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowy rozwój emocjonalny naszych pociech oraz w szybkim czasie zakomunikować ewentualne problemy. Psycholog przedszkolny prowadzi obserwacje dzieci podczas zajęć i zabaw, dla Rodziców udostępnione są bezpłatne konsultacje z psychologiem raz w miesiącu (terminy na tablicy ogłoszeń).
Dzięki regularnym wizytom pielęgniarki w grupach żłobkowych gwarantujemy higienę i czystość.

Zajęcia dodatkowe płatne

Zajęcia dodatkowe płatne obejmują wyjścia do teatru, filharmonii, opery i inne wyjścia okazjonalne oraz dodatkowe warsztaty: robotyka, Mali Odkrywcy, dogoterapia.

Posiłki

Oferujemy 5 posiłków dziennie: śniadanie w godzinach 9:00-9:30, drugie śniadanie ok. godziny 10:30 (owoce), obiad z dwóch dań (zupka godzina 12:00-12:30, drugie danie w godzinach 14:00-14:30), podwieczorek w godzinach 15:30 – 16:00, drugi podwieczorek w godzinach 17:00 – 17:15. Napoje podawane są przez cały dzień bez limitów (kompoty, herbatki, kakao, woda mineralna).

Posiłki przygotowywane są przez doświadczoną firmę cateringową Smakuś. Oferujemy menu podstawowe, wegetariańskie, wegańskie, dietę bezmleczną, bezglutenową oraz bezniklową. Nad prawidłową kalorycznością posiłków czuwa dyplomowany dietetyk.

Aktualne menu jest dostępne w Placówce.

Godziny otwarcia

Przedszkole i żłobek są czynne od poniedziałku do piątku, przez cały rok kalendarzowy w godzinach od 7:00 do 18:00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy. W wigilię, sylwestra oraz tzw. długie weekendy przedszkole i  żłobek są czynne do godziny 14:00 pod warunkiem zgłoszenia obecności minimum 10 dzieci.

Przedszkole jest czynne na godziny w soboty i niedziele od godziny 9:00 do 18:00, pod warunkiem zebrania grupy minimum 5 dzieci. Cena pobytu dziecka w weekend wynosi 12 zł za godzinę. Prosimy o  wcześniejszy kontakt telefoniczny.

W przypadku nieodebrania dziecka do godziny 18:00, płatność za każdą rozpoczętą godzinę wynosi 25zł.

Kadra pedagogiczna

Grono naszej kadry pedagogicznej jest starannie dobrane. Jesteśmy jednym z nielicznych przedszkoli niepublicznych, które daje zatrudnionym nauczycielom możliwość awansu zawodowego zgodnie z “Kartą nauczyciela”. Dzięki temu nasi wychowawcy uczestniczą w licznych szkoleniach obowiązkowych i dodatkowych, zdają egzaminy przed Kuratorem ds. Oświaty i biorą udział w procesie ustawicznego dokształcania w zakresie edukacji przedszkolnej. Każda z osób zatrudnionych w przedszkolu posiada wykształcenie kierunkowe (wychowanie przedszkolne i wczesnoszkolne), a w żłobku wykształcenie pedagogiczne lub pielęgniarskie.

Program merytoryczny

Program dydaktyczno-wychowawczy obejmuje podstawę programową wychowania przedszkolnego zgodną z wymogami Ministerstwa Edukacji Narodowej. Program ten, wzbogacony o cenne uwagi, pomysły oraz koncepcje naszych specjalistów zapewni wyśmienite przygotowanie przedszkolaków do edukacji szkolnej. Starannie przygotowany przez nauczycieli i zaakceptowany przez Dyrektor ds. merytorycznych pozwoli naszym pociechom cieszyć się wiedzą z różnych dyscyplin.

Grupy

Prowadzimy grupy przedszkolne dla dzieci od 2 do 5 lat (podział na grupy w zależności od wieku i ilości zgłoszonych dzieci) oraz grupy żłobkowe dla dzieci w wieku od 8-miesięcy do 2,5 lat. Każda grupa przedszkolna prowadzona jest przez nauczyciela wychowawcę oraz 2 nauczycieli wspomagających. W grupach żłobkowych zatrudnieni są wychowawcy o wykształceniu pedagogicznym i pielęgniarskim (najmłodsza grupa żłobkowa liczy 12 dzieci – 3 wychowawców/opiekunów). Grupy przedszkolne i żłobkowe wspomagane są również przez pracowników obsługi (pomoc przy posiłkach, myciu, korzystaniu z toalety).

Edukacja ogólna

Obejmuje między innymi zasady komunikacji, poszerzania zasobu słownictwa – od opanowania znajomości alfabetu do płynnego czytania i pisania oraz zrozumienia tekstu, poprawnego i swobodnego wypowiadania się, naukę korzystania ze słowników.

Edukacja matematyczna

Skupia się na nauce cyfr oraz liczb, nauce samodzielnego liczenia, rozwiązywania podstawowych zadań matematycznych typu dodawanie i odejmowanie, zyskiwania orientacji przestrzenno – geometrycznej oraz umiejętności zapisów cyfr.

Edukacja językowa j. angielski

Bazuje na metodzie nauki języka obcego poprzez naukę piosenek i prostych wierszyków w języku obcym, na naturalnym wprowadzaniu prostych zwrotów, fraz, wyliczanek, które są przyswajane przez dzieci w sposób intuicyjny. Zajęcia prowadzone są przez lektora j. angielskiego, zajęcia odbywają się codziennie.

Edukacja przyrodniczo-fizyczna

Uwzględnia zapoznanie dzieci z przyrodą i zjawiskami fizycznymi, pokazanie różnorodności przyrody i podstawowych zjawisk w niej zachodzących. Wprowadzanie prostych eksperymentów sprawi, że nasze pociechy na pewną nie będą się nudzić.

 

Edukacja etyczna

Zajęcia ukierunkowane są na przekazanie dzieciom zasad moralnych oraz umiejętności rozpoznawania dobra i zła. Celem zajęć jest również przekazanie dzieciom zasad udanej komunikacji i współpracy z rówieśnikami oraz nauki szacunku wobec innych osób.

Edukacja sportowa

Nasze przedszkole kładzie szczególny nacisk na tą formę edukacji. Naszym celem jest zaszczepienie u młodych adeptów sportu zamiłowania do ruchu i rekreacji fizycznej. Edukacja sportowa jest priorytetem w zdrowym wychowaniu młodego człowieka. Zajęcia sportowe odbywają się w odpowiednich grupach wiekowych. Prowadzone są przez doświadczonych i wykwalifikowanych trenerów, którzy cieszą się renomą i sukcesami zdobytymi w pracy z dziećmi i młodzieżą. Wszystkie zajęcia (piłka, judo, tenis, taniec) odbywają się w formie zabawy i trwają ok. 30 minut. Zajęcia sportowe (z wyjątkiem wyjazdów na basen i narty) są ujęte w czesnym.

Edukacja savoir-vivre

Nasze pociechy będą miały okazję uzyskać umiejętności właściwego zachowania w rozmaitych sytuacjach, zarówno na płaszczyźnie werbalnej jak i gestykularnej.

Spotkania ze specjalistami

Logopeda Czuwa nad prawidłowym rozwojem umiejętności mowy naszych pociech. Przedszkole organizuje regularne zajęcia z logopedą dla wszystkich dzieci (zajęcia raz w tygodniu w grupach) oraz bezpłatne konsultacje dla Rodziców.
Psycholog Dzięki współpracy z wykwalifikowanym psychologiem dziecięcym jesteśmy w stanie zapewnić prawidłowy rozwój emocjonalny naszych pociech oraz w szybkim czasie zakomunikować ewentualne problemy. Psycholog przedszkolny prowadzi obserwacje dzieci podczas zajęć i zabaw, dla Rodziców udostępnione są bezpłatne konsultacje z psychologiem raz w miesiącu (terminy na tablicy ogłoszeń).
Pielęgniarka Dzięki regularnym wizytom pielęgniarki w grupach żłobkowych gwarantujemy higienę i czystość.

Zajęcia dodatkowe

Przedszkole proponuje szeroki wachlarz zajęć dodatkowych w ramach czesnego: język angielski, rytmika, warsztaty plastyczne, warsztaty muzyczne, kółko przyrodnicze, warsztaty “bezpiecznie przez życie”,  zajęcia z savoir-vivre, muzykoterapia, ceramika i inne.

W ciągu roku dzieci uczestniczą także w wielu dodatkowych atrakcjach takich jak teatrzyki i przedstawienia przedszkolne, jazda na kucykach, nauka ogrodnictwa, wycieczki edukacyjne, przygotowanie występów okolicznościowych z okazji Dnia Matki, Świąt, itp.

Zajęcia dodatkowe płatne

Zajęcia dodatkowe płatne obejmują wyjścia na basen, do teatru, filharmonii, opery i inne wyjścia okazjonalne, wyjazdy na narty oraz dodatkowe warsztaty: robotyka, Mali Odkrywcy, dogoterapia.

Leżakowanie

W godzinach poobiednich w grupach prowadzone są zajęcia relaksująco – wyciszające, a najmłodsze dzieci maja możliwość skorzystania ze snu lub leżakowania. Leżakowanie nie jest obowiązkowe.

Posiłki

Oferujemy 5 posiłków dziennie: śniadanie w godzinach 8:30 – 9:00, drugie śniadanie ok. godziny 10:20 (owoce), obiad z dwóch dań w godzinach 12:00 – 12:30 oraz 14:00-14:30, podwieczorek w godzinach 15:30 – 16:00, drugi podwieczorek w godzinach 17:00 – 17:30. Napoje podawane są przez cały dzień bez limitów (kompoty, herbatki, kakao, woda mineralna).

Posiłki przygotowywane są przez doświadczoną firmę cateringową Smakuś. Oferujemy menu podstawowe, wegetariańskie, wegańskie, dietę bezmleczną, bezglutenową oraz bezniklową. Nad prawidłową kalorycznością posiłków czuwa dyplomowany dietetyk.

Aktualne menu dostępne jest w Placówce.

Żłobek i Przedszkole ul. Grójecka 208 Warszawa (Włochy, Ochota)
Tel.: 789372156
www.przedszkolefairplay-grojecka.pl